Sociale doelstellingen

De T/S Rupel is niet alleen tot stand gekomen door een sociaal project (re-integratie van werklozen tot de arbeidsmarkt). Ook in zijn huidig bestaan is er een belangrijke sociale rol weggelegd voor de Rupel.

Zo heeft de VZW Rupel, die instaat voor het beheer van het schip, drie doelstellingen geformuleerd:

  • realisatie van sociale doelstellingen, met risico-en achtergestelde groepen in het bijzonder
  • bevordering van het boottoerisme in het algemeen
  • versterking van de "Vlaamse aanwezigheid" op binnen-en buitenlandse manifestaties

In de praktijk vertaald dit zich voor de T/S Rupel in heel wat concrete projecten en tochten.
Hieronder een greep van de meest voorkomende projecten:

Realisatie van sociale doestellingen

Zo vaart de T/S Rupel jaarlijks een 15-tal keer uit met groepen kansarmen of sociaal achtergestelde jongeren. Een tocht zorgt bij heel wat van deze jongeren voor een positief effect in hun zelfvertrouwen  Zo zijn er tochten met:

  • Arktos Leuven: uitvaren met probleemjongeren om hen te leren omgaan met autoriteit & elkaar door hen op een positieve manier te laten meewerken aan boord.
  • Honk 2 Brasschaat: Minderjarigen met een laag IQ die niet of moeilijk zelfstandig kunnen functioneren, werken mee aan boord om hun zelfvertrouwen op te krikken.
  • Het Sterrenhuis Antwerpen: Meerderjarigen met een laag IQ die niet of moeilijk zelfstandig kunnen functioneren, werken mee aan boord om hun zelfvertrouwen op te krikken.
  • VZW De Steenschuit is een sociale werkplaats. Heel wat werklozen krijgen een opleiding aan boord terwijl ze herstellingswerken aan de T/S Rupel uitvoeren.
  • De Varens St-Andries: werkt met jongeren die sociaal achtergesteld zijn. Zij doen teambuildingsactiviteiten op de T/S Rupel om het zelfvertrouwen en de groepsgeest van deze jongeren te verbeteren.
  • Ex-brandwondenpatiënten: gebruiken de gemoedelijke sfeer van de T/S Rupel om met elkaar te praten over hun ervaringen als ex-brandwondenpatiënt.

Tevens wordt De T/S Rupel onderhouden door een team van vrijwilligers, waarbij ook heel wat jongeren worden ingeschakeld. Hier leren ze vaardigheden waarmee ze later gemakkelijk aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Maar bij dit werken en leven aan boord wordt ook de basis gelegd voor heel wat sociale vaardigheden en waarden voor hun verdere leven.
De Rupel stimuleert immers ownership, teamwork & verantwoordelijkheid vanuit een vertrouwen in het kunnen en de persoonlijkheid van iedere jongere.

De grote sterkte aan de Rupel is dat de mensen die de T/S Rupel beheren & onderhouden , een hechte en warme kliek van vrienden is, die iedere persoonlijkheid omarmt en omringt met de nodige aandacht en liefde. Dit informele karakter van werken aan en leven op de Rupel, heeft een positief effect op het vormingstraject van heel wat jonge mensen.

Daarnaast  neemt de T/S Rupel jaarlijks deel aan de Tall Ships Race, een zeilrace met wereldfaam waarbij de helft van de bemanning moet bestaan uit jongeren van maximaal 25 jaar. Dit om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met het nautische leven. In de praktijk merken we dat heel wat jongeren na een geslaagde deelname aan de Tall Ships Race, uitstromen naar een job in de scheepswereld.

Bovendien leren heel wat (probleem)jongeren zichzelf positief kennen op zo een tocht door mee te werken en leven aan boord. Een ervaring waar elke jongere iets van opsteekt en positief op terugkijkt.

Heb je interesse om mee te varen in de Tall Ships Race?
Neem dan contact op met de schipper via ons contactpagina.

Bevorderen van het boottoerisme en de Vlaamse aanwezigheid op manifestaties

Een tweede en derde doelstelling van de Rupel situeert zich in de Belgische bootwereld.
De Rupel bevorderd het boottoerisme in het algemeen en versterkt de aanwezigheid op binnen –en buitenlandse manifestaties.
Een kijkje in de reisverhalen van de Rupel en de kalender vertellen u hier meer over.

Meer weten of zelf een activiteit organiseren?

Meer weten over de sociale projecten van de Rupel?
Of heb je interesse om zelf met een project of groep een activiteit op de Rupel te organiseren?
Neem dan contact op met schipper Jan Vandenborne via onze contactpagina.

Foto's Rupel

Nieuws

nieuws

Quote

extra