Sponsors

omslag-082018_sponsors omslag-082018

vleemo.be

VLEEMO NV is een Vlaams windenergiebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame ontwikkelingen in havengebied. Het bouwde tot op vandaag 30 windturbines op de Rechteroever van de Haven van Antwerpen. Deze turbines worden ook door VLEEMO geëxploiteerd. Ze voorzien in de energiebehoefte van meer dan 58.400 gezinnen. Daarnaast is VLEEMO bezig met de bouw van nog eens vier windturbines die eind 2018 operationeel moeten zijn.

Tijdens de planfase van de windturbines verzorgt VLEEMO de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. De medewerkers van VLEEMO staan tijdens de bouwfase van de turbines in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase neemt VLEEMO de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor zijn rekening. Het bedrijf volgt de laatste evoluties op technologisch vlak op en werkt met gerenommeerde aannemers zodat de best beschikbare technologie kan aangewend worden. Bovendien voert VLEEMO baanbrekende studies uit om de wisselwerking tussen windturbines, natuur, industrie en samenleving te optimaliseren.

brabo.com

"Harbouring Safe & Sound": de meerwaarde van Brabo in 3 woorden Onze nieuwe baseline geeft de essentie van de activiteiten van Brabo binnen de haven weer.

Harbouring … betekent in het Engels onder meer ‘iets of iemand onderdak verlenen’, beschermen, een onderkomen bieden. Het is een oude term uit de scheepvaart die verwijst naar het aanmeren van een schip: onderbrengen in een ‘veilige haven’. Safe & Sound … betekent letterlijk vertaald ‘veilig en wel’. Tot vandaag is dat de kernopdracht van Brabo. De havenloodsen en bootmannen onthalen schepen uit de hele wereld. Zij zijn even gids en gastheer. Ambassadeurs met een hart voor de Antwerpse haven.

‘Harbouring Safe & Sound’ vertelt dus precies wat Brabo doet: schepen de Antwerpse haven binnen- en buitenloodsen en helpen aan- en afmeren. Met kennis van zaken, in alle veiligheid en met respect voor het schip, de bemanning en de omgeving.

portofantwerp.com

Het Havenbedrijf Antwerpen speelt een onmisbare rol in de dagelijkse werking van de haven. Zo beheert en onderhoudt het Havenbedrijf Antwerpen de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Antwerpse havengebied. Verder zorgen de medewerkers voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij promotie in binnen- en buitenland.

De 1.584 medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen staan in voor een vlotte en veilige dagelijkse werking van de haven. Gezien het omvangrijke takenpakket variëren de beroepen van al deze collega’s sterk: van sluiswachter tot boekhoudkundige, van kaaitoezichter tot promotiemedewerker en van sleepbootkapitein tot kraanmachinist. Samen werken zij aan een duurzame toekomst van de Antwerpse haven.