Sponsors

omslag-082018_sponsors omslag-082018

W@S & VLEEMO

VLEEMO NV en WIND AAN DE STROOM NV (W@S) zijn Vlaamse windenergiebedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame ontwikkelingen in het havengebied. VLEEMO is exclusief projectontwikkelaar op de rechterscheldeoever van het Antwerps havengebied en W@S op de linkerscheldeoever (Waaslandhaven).

Ze bouwden tot op vandaag 34 windturbines op de rechteroever en 21 windturbines op de linkeroever van de Haven van Antwerpen. Deze turbines voorzien in de energiebehoefte van meer dan 110.000 gezinnen.


VLEEMO en W@S zijn verantwoordelijk voor de planning, ontwikkeling, bouw en exploitatie van de windturbines. Tijdens de planfase van de windturbines verzorgen de medewerkers de voorbereiding en de indiening van de vergunningen. Zij staan tijdens de bouwfase van de turbines ook in voor de werfopvolging en coördinatie van de bouwwerken. In de exploitatiefase nemen VLEEMO en W@S de monitoring van de productie en het onderhoud van de windturbines voor hun rekening. De windenergiebedrijven volgen de laatste evoluties op technologisch vlak op en werken met gerenommeerde aannemers zodat de best beschikbare technologie kan aangewend worden.

www.vleemo.be
www.windaandestroom.be

BRABO GROUP

"Harbouring Safe & Sound": de meerwaarde van Brabo in 3 woorden Onze nieuwe baseline geeft de essentie van de activiteiten van Brabo binnen de haven weer.

Harbouring … betekent in het Engels onder meer ‘iets of iemand onderdak verlenen’, beschermen, een onderkomen bieden. Het is een oude term uit de scheepvaart die verwijst naar het aanmeren van een schip: onderbrengen in een ‘veilige haven’. Safe & Sound … betekent letterlijk vertaald ‘veilig en wel’. Tot vandaag is dat de kernopdracht van Brabo. De havenloodsen en bootmannen onthalen schepen uit de hele wereld. Zij zijn even gids en gastheer. Ambassadeurs met een hart voor de Antwerpse haven.

‘Harbouring Safe & Sound’ vertelt dus precies wat Brabo doet: schepen de Antwerpse haven binnen- en buitenloodsen en helpen aan- en afmeren. Met kennis van zaken, in alle veiligheid en met respect voor het schip, de bemanning en de omgeving.

PORT OF ANTWERP BRUGES

Het Havenbedrijf Antwerpen speelt een onmisbare rol in de dagelijkse werking van de haven. Zo beheert en onderhoudt het Havenbedrijf Antwerpen de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer in het Antwerpse havengebied. Verder zorgen de medewerkers voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij promotie in binnen- en buitenland.

De 1.584 medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen staan in voor een vlotte en veilige dagelijkse werking van de haven. Gezien het omvangrijke takenpakket variëren de beroepen van al deze collega’s sterk: van sluiswachter tot boekhoudkundige, van kaaitoezichter tot promotiemedewerker en van sleepbootkapitein tot kraanmachinist. Samen werken zij aan een duurzame toekomst van de Antwerpse haven.

We willen ook al onze medewerkers en sponsors bedanken.